mr. Andrija Majstorović – CEROSI Predsednik

Prilika da osnujem CEROSI, Centar za edukaciju i razvoj osoba sa invaliditetom, je veoma važan, ako ne i najvažniji korak u mojoj karijeri. Drago mi je da se takva prilika ostvarila u mojoj 26. godini, jer mnogo toga želim da uradim u vidu podrške osobama sa invaliditetom. Na sopstvenom iskustvu znam koliko ta podrška znači. Ja sam je, na sreću, dobio od pojedinih ljudi koje sam sretao tokom svog života, a sada je dobijam i u poslovnom okruženju – predzeću SDPS d.o.o. u kome radim kao menadžer ljudskih resursa, a koje je od samog početka pružilo podršku osnivanju CEROSI i nastaviće da nas podržava.

Vizija CEROSI je da, kako ćete pročitati i u rubrici O nama, konkretnim aktivnostima i podrškom pre svega profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom doprinesemo stvaranje inkluzivnog društva u kojem su osobe s invaliditetom ravnopravni članovi društva, imaju pristup obrazovanju, zapošljavanju, kulturi i svim ostalim aspektima života bez prepreka i diskriminacije.

Sve izazove na ovom putu osetio sam i lično i zato sam siguran da ću svoj liderski zadatak obavljati maksimalno predano i na dobrobit svih osoba sa invaliditetom koje imaju želju i volju da u profesionalnom i privatnom životu ostvare svoje pune potencijale. Nadam se da ćemo sve vas, a posebno one koji su na tom putu posustali, inspirisati da nam se pridružite.

Istovremeno, to budite sigurni, naš rad biće usmeren i na to da na razmišljanje i akciju o našem položaju u profesionalnom životu i društvu pokrenemo sve relevantne institucije, ustanove, organizacije,udruženja,pojedince i javnost.     

Kada govorim o svom iskustvu koje je značajno za razumevanje svih aspekata važnosti postojanja CEROSI organizacije, govorim o tome da sam nakon osnovne škole “Ratko Mitrović” u Beogradu i srednje “Politehnike-škole za nove tehnologije”, završio Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (smer smetnje i poremećaji sluha) i master studije na FON-u (Menadžment ljudskih resursa). Trenutno sam na master studijama na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer radno i socijalno pravo.

Radno iskustvo sticao u IKEI u okviru studentske prakse, a kasnije u predškolskoj ustanovi kroz individualni rad sa decom. Trenutno,u SDPS d.o.o., preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje  osoba sa invaliditetom, koje zapošljava 80% osoba sa invaliditetom, radim na poziciji menadžera ljudskih resursa, kao defektolog.

Moja uloga u SDPS-u koja, između ostalog, podrazumeva pomoć i podrška u prilagodjavanju radnog mesta, uspostavljanje što bolje komunikacije među zaposlenima i postizanje što većeg nivoa inkluzije i podrške daljoj edukaciji zaposlenih, daje mi priliku da još bolje shvatim i upoznam potrebe i položaj osoba sa invaliditetom. Jer, iako imam lično iskustvo, isto tako znam da smo svi jedinke za sebe i želim da što bolje razumem probleme, izazove i želje svih ljudi koji će se priključiti, sarađivati ili podržati CEROSI.