CEROSI i Kreativno edukativni centar “KEC” potpisali sporazum o saradnji

Margareta Greta Kecman, predsednica Kreativnog edukativnog centra Kec i Andrija Majstorović predsedik CEROSI potpisali su sporazum o saradnji koji će omogućiti da ove dve organizacije preduzimaju zajedničke aktivnosti iz oblasti preduzetništva kako bi osobe sa invaliditetom bili ravnopravni članovi društva. Kreativno edukativni centar KEC je udruženje građana, osnovano 2002. godine, koje sve svoje programe i čitav svoj višegodišnji rad zasniva na osmišljavanju života i rada osoba sa invaliditetom.

KEC se razvija u tri oblasti: dnevni centar, radno angažovanje i zapošljavanje i socijalno preduzetništvo. Svi programi centra se razvijaju u partnerstvu sa korisnicima i njihovim roditeljima, strateljima. KEC stalno razvija inovativne programe ili prilagođava postojeće u skladu sa interesovanjima i potrebama korisnika.

KEC uspostavlja partnerske odnose sa užom i širom društvenom zajednicom sa ciljem unapređenja socijalne inkluzije i poboljšanja kvaliteta života svojih korisnika, tako su prepoznali CEROSI kao saradnika u budućim zajedničkim aktivnostima koji će dati sjajan doprinos osobama sa invaliditetom.