CEROSI podržao projekat “Radna praksa za mlade sa invaliditetom 2023|2024”

Na skupu održanom u sredu 10. Aprila u prostorijama “Miljenko Dereta”, CEROSI je podržao projekat “Radna praksa za mlade sa invaliditetom 2023|2024” koju je realizovao Forum mladih sa invaliditetom (FMI) finansiranim od strane USAID, zahvaljujući kojem su mladi sa invaliditetom dobili priliku da steknu radno iskustvo, kao i da razviju veštine i znanja tražene na tržištu rada.

Tokom realizacije ovog projekta, priliku da stekne iskustvo na poziciji saradnika sa grafički dizajn i tako razvije veštine i znanja tražene na tržištu rada, u preduzeću SDPS d.o.o., koje podržava rad CEROSI, dobila je Sara Nikolić.

Kroz ovaj projekat ostvaren je kontinuiran i direktan rad sa mladima sa invaliditetom i poslodavcima, u cilju kreiranja preduslova za zapošljavanje mladih sa invaliditetom i unapređenja inkluzivnosti u zapošljavanju.

Skupu je prisustvovala Bruk Ajšam, direktorka misije Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i praktikanti i predstavnici proslodavaca koji su učestvovali na ovom projektu, dok je CEROSI predstavljao predsednik Andrija Majstorović.