Misija

Naša misija je osigurati podršku, edukaciju i mogućnosti razvoja osoba sa invaliditetom, podstičući njihovu potpunu integraciju u društvo i osnažujući ih da ostvare svoje potencijale.

Vizija

Naša vizija je stvaranje inkluzivnog društva u kojem su osobe s invaliditetom ravnopravni članovi društva, imaju pristup obrazovanju, zapošljavanju, kulturi i svim ostalim aspektima života bez prepreka i diskriminacije.

Ciljevi

Pružiti kvalitetne obrazovne programe prilagođene potrebama osoba s invaliditetom. Osigurati podršku za samostalnost i samopouzdanje osoba s invaliditetom kroz različite aktivnosti i radionice. Povezivanje s lokalnom zajednicom radi podrške osobama s invaliditetom. Praćenje i evaluacija programa kako bi se osigurala kontinuirana poboljšanja i prilagođavanja prema potrebama korisnika.