budite u toku

Zakonska regulativa

Zakonska regulativa

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom je obaveza poslodavaca

Prema nezvaničnim podacima, u Srbiji ima oko 700.000 osoba sa invaliditetom, od čega je 250.000 do 300.000 u kategoriji potencijalno radno sposobnih, starosti od 15 do 65 godina.


Zakonska regulativa

NSZ- Javni pozivi i konkursi za podršku zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Prema evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ), koju su objavili mediji krajem 2023.godine, na evidenciji ove službe u avgustu ove godine, bilo je oko 10.980 nezaposlenih sa invaliditetom.