Udruživanjem do osnaživanja – uključite se!

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku uz 2022.godine (rezultati popisa iz 2023.godine nisu dostupni) u Srbiji živi 365.404 osoba sa invaliditetom (148.104 muškarca i 208.300 žena), tj., kako se kaže u izveštaju RZS, lica koja imaju poteškoće ili su potpuno onemogućena u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

Istovremeno, nezvanični podaci, koji u ovu vrstu stastistike uključuju i lica sa takozvanim “nevidljivim invaliditetom”, kažu da se taj broj iznosi oko 700.000.

U tom smislu predlažemo vam da se, osim praćenja i podrške radu CEROSI, pridružite I u nekoj od mnogobrojnih organizacija i udruženja koje se bave ovim pitanjima u vašem okruženju za koje mislite da bi vam odgovarale.

Izbor možete napraviti pretragom na internetu, ali i uz pomoć adresa i kontakata sa Srpskih Saveza i udruženja osoba sa invaliditetom koje je objavilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja.

Ono što društvo radi na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom je važno, ali važno je i šta vi činite za svoj položaj, a umrežavanje može imati i pozitivan uticaj na osećanje pripadnosti zajednici i profesionalni i lični razvoj.