Maja

Maja

Aida Musabegović, PhD-Columbia University

Moje iskustvo sa osobama sa invaliditetom obuhvata 20 godina kliničkog rada sa osobama sa urođenim ili stečenim fizičkim, senzornim, intelektualnim i emocionalnim smetnjama. Posebno sam to iskusila radeći u klinici koja se bavila iskustvima bolesti, medicinskim ili hiruškim intervencijama, traumama raznih vrsta, iskustvima telesnog rasta…

Ivana Cvetković

Poznato je, a mnogi od vas to znaju i iz ličnog iskustva, da osobe sa invaliditetom imaju poteškoće pri zapošljavanju. Samozapošljavanje je, prema mom mišljenju,  jedno od, možda, najboljih rešenja u takvim situacijama.   Ali, započeti sopstveni biznis nije lako.…

Sara Nikolić

Školovanje je veoma važno, ali uz to je svakom od nas, da bi se što pre zaposlio, neophodan praktičan rad. Ja sam tu priliku dobila zahvaljujući projektu “Radna praksa za mlade sa invaliditetom 2023|2024” koju je realizovao Forum mladih sa…

Obuke za grafičke i veb dizajnere

U sprovođenju edukacija i obuka osoba sa invaliditetom, koje su osnovne aktivnosti zbog kojih je osnovana, CEROSI se oslanja na iskustvo preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje SDPS d.o.o, čiju podršku uživa. Od osnivanja 2015.godine preduzeće SDPS, koje inače zapošljava…

Prekvalifikacijom do posla koji volite

Osobe sa invaliditetom u izboru zanimanja osim sopstvenih želja moraju da u obzir uzmu i svoja ograničenja koja im nameće invaliditet. Osobe koje imaju laku mentalnu insuficijenciju, oštećenje glasovno-govorne komunikacije, veće oštećenje sluha ili lakši telesni invaliditet, često biraju zanimanja…

Jedinstvena firma sa jedinstvenim zaposlenima

Za naše uslove neverovatno, ali retko i za uslove razvijenih zemalja – u firmi Autikon (Auticon) u Kaliforniji (SAD), koja se bavi testiranjem softvera, rade isključivo autistične osobe. Autikon je 2013. godine pod imenom MajndSpark (MindSpark), osnovao Grej Benoist, otac…