NSZ- Javni pozivi i konkursi za podršku zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Prema evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ), koju su objavili mediji krajem 2023.godine, na evidenciji ove službe u avgustu ove godine, bilo je oko 10.980 nezaposlenih sa invaliditetom.

NZS je pri iznošenju ovih podataka naglasila da „nijedna institucija u Srbiji ne raspolaže celovitim bazama podataka o osobama sa invaliditetom” i da ova evidencija nije precizna. Ali, svakako ovaj broj jeste blizu realnog i ukazuje da veliki broj osoba sa invaliditetom teško pronalazi posao.

U NSZ ipak naglašavaju da broj osoba sa invaliditetom koje uspevaju da nađe zaposlenje iz godine u godinu raste, a sama NSZ preduzima razne mere da tu tendenciju pospeši. U pitanju su mere aktivne politike zapošljavanja koje podrazumevaju stručnu i finansijsku podršku poslodavcima i osobama sa invaliditetom, a koje se sprovode u skladu sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period 2021. do 2026.godine i Zakonskim i podzakonskim aktima koja regulišu oblast profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom .

NSZ naglašava da poslodavci mogu istovremeno koristiti više različitih mera u skladu sa potrebama i mogućnostima, kao i uslovima za učešće u meri.

Više o Javnim pozivima i konkursima kojima NSZ podržava zapošljavanje osoba sa invaliditetom možete saznati na linku:  https://www.nsz.gov.rs/live/nudite-posao/podrska-poslodavcima/zaposlite_osobu_sa_invaliditetom.cid224