Obuke za grafičke i veb dizajnere

U sprovođenju edukacija i obuka osoba sa invaliditetom, koje su osnovne aktivnosti zbog kojih je osnovana, CEROSI se oslanja na iskustvo preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje SDPS d.o.o, čiju podršku uživa.

Od osnivanja 2015.godine preduzeće SDPS, koje inače zapošljava 80% osoba sa invaliditetom, uspešno je organizovalo niz edukacija, obuka i treninga.

Među sprovedenim obukama, izdvajaju se edukacije u oblasti dizajniranja grafičkih elemenata i web dizajna jer je su iz njih proistekli i neki od članova aktuelnog SDPS dizajn tima.

Obuka za pripremu i oblikovanje grafičkih proizvoda za osobe sa invaliditetom trajala je  356 časova to jest 71 dan, pet radnih dana sedmično. Cilj obuke bilo je osposobljavanje polaznika za grafičarstvo i dizajniranje grafičkih elemenata za potrebe prezentacije različitih proizvoda i usluga. Tokom teorijskog i praktičnog rada, polaznici su se upoznali sa osnovama i principima grafičkog dizajna, elementima i sredstvima, kao i programskim alatima primenjivim u oblasti grafičkog dizajna. Nastavni metodi koji su bili korišćeni u realizaciji programa su dijaloški, monološki i ilustrativni, tako da je tokom nastave atmosfera bila veoma opuštena i interaktivna. Na kraju programa sprovedena je evaluacija o osposobljenosti za primenu stečenih znanja u izradi grafičkih rešenja,“ kaže Maja Đoković Nešić, vođa dizajn tima SDPS d.o.o., koja je bila jedan od tri predavača na kursu.

Maja je takođe osoba sa inavaliditetom, ima oštećenje sluha, i kaže da ovaj nedostatak uopšte ne doživljava kao hendikep. „Ova profesija pre svega zahteva kreativnost i znanje i veštinu u grafičkoj primeni ideja i rešenja. Uglavnom se obavlja za kancelarijskim stolom, najčešće podrazumeva pisanu komunikaciju u sedećem položaju, tako da je veoma pogodna za osobe sa oštećenim sluhom ili telesnim invaliditetom,“ kaže Maja.

Sve rečeno važi i za obuku Program radnog osposobljavanja-profesionalne rehabilitacije za veb dizajn, koja je takođe sprovedena u Edukativnom centru SDPS. Predavač na tom kursu takođe je bio jedan od zaposlenih u ovoj firmi Vladimir Jovanović.

„Osnovne teme obuke koja je trajala 350 časova to jest 70 dana bile su kreiranje veb stranice, HTML struktura i integrisanje multimedije, dodatne mogućnosti HTML i CSS-a, napredne tehnike veb dizajna… Kada se ovako navede možda zvuči prezahtevno, ali tokom 350 časova, to jest 70 dana koliko je trajala obuka, imali smo dovoljno vremena da krenemo od osnovnih informacija i da polako ulazimo u one usko profesionalne. Evaluacija je pokazala da su svi polaznici dobro savladali upoznavanje sa tehnikama i programskim alatima za izradu veb stranica i da su nakon obuka bili osposobljeni za njihovo uspešno korišćenje. Za neke od njih znam da se sada ovom profesijom uspešno bave,” kaže Vladimir Jovanović.

Nekoliko uvodnih časova tokom obe obuke bilo je posvećeno merama zaštite na radu, organizacije društva i korporativne kulture, protivpožarne zaštite i zakonske regulative koja se odnosi na prava i obaveze, što su elementi svakog kursa i obuke.

Za pohađanje obuka su obezbeđeni svi neophodni tehnički i prostorni uslovi kao i udžbenici, a osnovni uslov pohađanja obuka bio je III stepen stručne spreme, kao i osobine poput spremnosti za timski rad, preciznosti i kreativnosti.

Ukoliko ste zainteresovani za novi ciklus obuka u ovim oblastima pratite naš sajt i CEROSI društvene mreže jer ćemo vas o tome blagovremeno obaveštavati.