budite u toku

Primeri dobre prakse

Primeri dobre prakse

Jedinstvena firma sa jedinstvenim zaposlenima

Za naše uslove neverovatno, ali retko i za uslove razvijenih zemalja – u firmi Autikon (Auticon) u Kaliforniji (SAD), koja se bavi testiranjem softvera, rade isključivo autistične osobe.