Predsednik CEROSI Andrija Majstorović predavao studentima FASPER-a u Beogradu

Predsednik organizacije CEROSI, Andrija Majstorović, održao je predavanje studentima Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu u okviru predmeta “Kultura jednakosti” kod prof. dr. Jasmine Karić i asistenta mr. Milene Kordić.

Cilj ovog predmeta je da studenti steknu što više saznanja o zakonima o sprečavanju diskriminacije, inkluzivnim metodama, razvijanju partnerstva i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, kroz različite modele nastave, kao što su interaktivne radinice i razgovor sa gostujućim predavačima.

Andrija je studentima predstavio svoja iskustva stečena kroz različite modele rada i podelio sa njima svoju duboku strast prema unapređenju života osoba sa invaliditetom.

Posebno je naglasio značaj preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju koja igraju ključnu ulogu kroz obuke, zapošljavanje i podršku na radnom mestu. “Rad ovih predzeća nema samo ekonomski značaj, već i duboko ljudski aspekt, omogućavajući osobama sa invaliditetom da ostvare svoj puni potencijal,” rekao je Majstorović.

Andrija je studentima govorio i o razlozima osnivanja i načinu rada organizacije CEROSI, čiji cilj je promovisanje inkluzije i unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom kroz različite programe i inicijative. Pri tome je naglasio da se nada da će CEROSI svojim primerom inspirisati druge na posvećen i efikasan rad u borbi za pravednije i inkluzivnije društvo.