CEROSI i UOSI BEOGRAD-Udruženje osoba sa invaliditetom Beograd potpisali sporazum o saradnji

Gordana Pušara, predsednica UOSI-Udruženja osoba sa invaliditetom Beograd i Andrija Majstorović, predsednik CEROSI potpisali su u Gradskoj opštini Voždovac sporazum o saradnji koji će omogućiti da ove dve organizacije preduzimaju zajedničke aktivnosti iz oblasti edukacija i podrške osoba sa invaliditetom.

UOSI je osnovan 2012. godine, radi ostvarivanja ciljeva iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite i zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Ovo udruženje uspostavlja partnerske odnose sa užom i širom društvenom zajedicom i trenutno aktivno radi na regionalnom DI-MARC projektu podržanim od Evropskog socijalnog fonda (ESF) u saradnji sa Institutom ekonomskih nauka sa ciljem edukacije osoba sa invaliditetom u oblasti digitalnog marketinga.

U tom smislu, UOSI je prepoznao CEROSI kao adekvatnog partnera u budućim zajedničkim aktivnostima koji će dati doprinos većem, bržem, lakšem i boljem osposobljavanju i uključivanju osoba sa invaliditetom u profesionalni i socijalni život zajednice.